Informatie over, en onze route door Nicaragua

UItzicht vanaf Vulkaan Telika

Nicaragua is ons 6e land op onze reis. We zijn er op 30 juli 2005 binnengekomen via La Mosquitia. Zie de route hieronder.

Laatste update: Granada, 9 september 2005.

Vorig land / Previous Country                Volgend land / Next country

Route door Nicaragua, laatst bijgewerkt 09-09-2004, in Granada

Geschiedenis
Tot in de vijftiende eeuw leefden de inheemse Indianen uit Nicaragua nog volgens hun eigen gewoonten en gebruiken. Hier kwam verandering in toen zij in aanraking kwamen met de Azteken en grotendeels hun cultuur overnamen.
In de daaropvolgende eeuw was er het eerste contact met Europeanen toen Columbus in 1502 de Caribische kust afzeilde. In 1524 werd Nicaragua aangesloten tot het Spaanse rijk. 300 jaar later, in 1821, werd Nicaragua weer onafhankelijk en vervolgens sloten zij zich in 1823 aan bij de Verenigde Provincies van Midden-Amerika, die in 1839 werden ontbonden.
Een belangrijk markeringspunt in de geschiedenis van Nicaragua is de revolutie in 1979. Deze revolutie is een gevolg van de dictatuur van de conservatieve familie Somoza, die sinds 1933 aan de macht heeft gestaan. De macht van de Somaza’s werd tot driemaal toe van vader op zoon doorgegeven. De Somoza’s kregen echter steeds meer vijanden en met behulp van een groep guerrillastrijders werd de derde Somoza-telg afgezet in 1979. De links-revolutionaire guerrilla’s kwamen aan de macht onder de naam Sandinisten.
De jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw worden gekenmerkt door een periode van chaos, oorlog en schandalen. Na de overwinning van de Sandinisten vluchtten vele tegenstanders naar de buurlanden. Ze krijgen de naam Contra’s. In 1981 geeft de Amerikaanse president Reagan de CIA toestemming om zich met de Contra’s in te laten. Een slopende burgeroorlog onder de naam ‘Contra War’ is het gevolg. In 1988 werd uiteindelijk de vrede gesloten. De rust keert echter pas in de jaren negentig terug.
Op dit moment is de liberale president Arnoldo Aleman aan de macht. Tot nog toe is het land stabiel, maar de vraag is voor hoelang, want de strijd tussen de liberalen en de conservatieven zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan.

bron en meer info: http://www.fox.nl/destinationinfo.asp?DestinationId=6349&CategoryCode=BEST_LAND